De Boudewijn van Gorp Stichting voor Goede Doelen is opgericht in 1993 door dhr. Boudewijn van Gorp. Hij wilde zijn vermogen nalaten aan een stichting, die het sociale en culturele leven in Midden-Brabant zou bevorderen. Na zijn overlijden in 1996 heeft de stichting inderdaad zijn vermogen geërfd en is ze begonnen met het ondersteunen van projecten in het kader van die doelstelling.

Tot en met 2020 zijn meer dan 330 instellingen / organisaties ondersteund, vele daarvan meer dan eens. Dat is mogelijk gebleken dankzij het beleid om het vermogen op lange termijn zoveel mogelijk in stand te houden en slechts de opbrengst van het vermogen te gebruiken voor schenkingen.

Het totale bedrag dat door de Boudewijn van Gorp Stichting sinds de eerste gift in 1996 werd geschonken passeerde in 2020 de € 1.000.000!